Zwrotu możesz dokonać logując się na swoje konto klienta Historia zamówień -> Szczegóły.

Jeśli nie masz konta napisz maila na office@outfit.pl podaj numer zamówienia lub Imię i Nazwisko osoby, na którą było robione zamówienie, a w przypadku paczki pobraniowej wyślij również dane bankowe do przelewu zwrotnego.

Odstąpienie od zawartej umowy sprzedaży:

Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie  stosownego oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać listownie lub e-mailem. Kupujący otrzyma etykietę zwrotną, dzięki czemu zwróci bezpłatnie produkt. Produkt należy odesłać w terminie nie dłuższym niż 14 dni, wraz z dowodem zakupu. Adres do korespondencji oraz zwrotów:

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:

OUTFIT World Fashion 1 Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 13, lok. 102, I piętro

05-120 Legionowo

Email: office@outfit.pl   

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa ta jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar musi zostać zwrócony w stanie niezmienionym: nieużywany, z kompletem przyczepionych metek, z przyczepionym czerwonym zabezpieczeniem.

Po otrzymaniu zwrotnej przesyłki, kwota wydatkowana na zakup towaru zostanie zwrócona konsumentowi w ciągu 14 dni na konto podane w formularzu odstąpienia od umowy.      

Brak możliwości odstąpienia od umowy:

Prawo zwrotu nie przysługuje Kupującemu (Konsumentowi) w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest dostarczona rzecz, której po użyciu nie można zwrócić ze względów na ślady użytkowania lub ze względów higienicznych.